-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved


   

FERIE ZIMOWE trwją do 29.01.2017Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego


Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej we współpracy z naszą placówką i finansowym wsparciu. Urzędu Gminy Wilkowice, organizuje półkolonie dla uczniów naszej szkoły. Czas trwania wypoczynku 16-20 stycznia 2017 r. /w godzinach ok. 10-14 /. Opiekę nad dziećmi sprawować będą 3 nauczyciele. Zapewniony jest : obiad każdego dnia, wyjazd i wstęp na basen, wycieczka oraz inne atrakcyjne zajęcia. Karty zgłoszeniowe są do pobrania u p. Kochaj i pedagoga szkolnego p. M. Nawieśniak od 15 XII16r. Wypełnione karty należy złożyć do 09 stycznia 2017 r. Z uwagi na planowane wyjazdy autokarem liczba miejsc ograniczona. Komisja kwalifikacyjna zadecyduje o przyjęciu dziecka na wypoczynek i ustali skład poszczególnych grup. Wykaz zakwalifikowanych 45 uczestników półkolonii ogłoszony zostanie 11 stycznia 2017 r. oraz wywieszony na tablicy obok sekretariatu szkoły. Odpłatność za półkolonie – 60 zł od osoby . Wpłacają tylko zakwalifikowani uczestnicy u p. Kochaj w terminie 11-14 .01.17 r.

Uwaga!
Złożenie wypełnionej karty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się dziecka na wypoczynek !

Regulamin

Więcej o reformie oświaty


Katalog Dobrych Stron DI