-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved


   

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących reformy systemu edukacji od września 2017 r., tj.: ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych przeprowadzona będzie w kwietniu br.
Szczegółoweinformacje dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz kryteria brane pod uwagę w w/w postępowaniach przekazane będą do dnia 15 kwietnia 2017 r.


Zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnychInstrukcja dostępu do Dziennika elektronicznego dla rodzicówOpłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego


Projekt nowych obwodów szkolnych

Więcej o reformie oświaty


Katalog Dobrych Stron DI