padding: 5mm Strona - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej -->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved
   
SZANOWNI RODZICE
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej informuje, że zapisy do przedszkola na okres wakacji tj. od 1 do 31 sierpnia 2019 r. odbywają się w terminie do 10.05.2019 r.


PRZYJMOWANIE WPŁAT GOTÓWKOWYCH ZA MIESIAC MAJ 2019 W DNIU 14.05.2019 W GODZINACH OD 12.30 DO 16.00


Zapisy dzieci do przedszkola odbywać się będą zgodnie z „Zasadami rekrutacji do Publicznych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2019/2020”, które umieszczone są na tablicach ogłoszeń znajdujących się w placówce oraz na stronie internetowej.

Dokumenty do zapisu można pobierać w sekretariacie lub ze strony internetowej placówki w zakładce -- Info dla rodziców


Dzieci objęte edukacją przedszkolną w obecnym roku szkolnym, będą kontynuowały edukację na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

Warunki umowy ubezpieczenia

Projekt "Szkoła kompetencji województwa śląskiego"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wykaz podręczników do katechezy

Instrukcja dostępu do Dziennika elektronicznego dla rodziców


Katalog Dobrych Stron DI