-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved


   
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej informuje, że zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będą od 03 do 21 kwietnia 2017 r w sekretariacie Zespołu w godz. od 07.30 do 15.30.

Zapisy dzieci do przedszkola odbywać się będą zgodnie z „Zasadami rekrutacji dzieci do Przedszkoli Publicznych w Gminie Wilkowice na rok szkolny 2017/2018”, które umieszczone są na tablicach ogłoszeń znajdujących się w placówce oraz na stronie internetowej.Dokumenty do zapisu można pobierać w sekretariacie lub ze strony internetowej placówki w zakładce --- Info dla rodziców


Dokumenty do rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej można pobierać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej placówki w zakładce --- Info dla rodziców
Zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnychInstrukcja dostępu do Dziennika elektronicznego dla rodzicówOpłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego


Więcej o reformie oświaty


Katalog Dobrych Stron DI