-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved
   
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Pzedszkolnego
aszą placówką kierują :

  Dyrektor - Małgorzata Długosz
  Wicdyrektor - Barbara Rojek


W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Zespołu Szkolno-Pzedszkolnego przyjmuje we wtorki od godz.10.00 do 12.00

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Katalog Dobrych Stron DI