-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved


   
Nasi nauczyciele
asze grono pedagogiczne oraz pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej :

  Dyrektor : Małgorzata Długosz

  Wicedyrektor : Barbara Rojek


  Nauczyciele szkoły :
  Bezymska Agnieszka - kierownik świetlicy, język polski
  Bezymski Piotr - muzyka
  Damek Grażyna - edukacja wczesnoszkolna, plastyka
  Durajczyk Renata   - język polski
  Jakubiec Beata   - edukacja wczesnoszkolna
  Jaskmanicka-Kochaj Urszula   - biblioteka, nauczyciel świetlicy
  Ewak Grzegorz - informatyka
  Kamińska Renata   - edukacja wczesnoszkolna
  Kłosowska Gabriela   - język angielski
  Kubica Grażyna   - religia
  Kubica Roman   - wychowanie fizyczne
  Laszczak Krystyna - edukacja wczesnoszkolna, szachy, logopeda
  Nawieśniak Marzena   - pedagog szkolny, nauczyciel świetlicy
  Prochownik Janusz   - przyroda, geografia, technika
  Rajba Anna   - język angielsk, nauczyciel świetlicy
  Rojek Barbara   - edukacja wczesnoszkolna
  Staniec Anna - plastyka
  Trela-Ptaszek Renata   - nauczyciel świetlicy, historia, biologia
  Trojak Sławomir   - wychowanie fizyczne
  Więzik Małgorzata   - matematyka


  Personel zespołu :
  Pobożny Katarzyna - sekretarz szkoły
  Adamczyk Bogusława - woźna
  Bieniek Małgorzata - starsza woźna
  Czop Małgorzata- sprzątaczka
  Gwizdała Maria - starsza woźna
  Fijak Maria - pomoc kuchenna
  Kowalewska Magdalena - pomoc kuchenna
  Kruczek Ilona - sprzątaczka
  Odoj Bernarda - starszy kucharz
  Odoj Grzegorz - konserwator
  Paszko Maria - intendentka
  Pilarz Anna - starsza woźna
  Wirska Aleksandra - kucharz
Katalog Dobrych Stron DI