-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved


   


Ramowy rozkład dnia
Przedszkolu Publicznym w Mesznej obowiązuje - Ramowy rozkład dnia :


Ramowy rozkład dnia - GRUPA I  6:30 - 8:00 - Schodzenie się dzieci z wszystkich grup przedszkolnych.

  8:00 - 9:00 - Zabawy dydaktyczne w małych grupach kierowane przez nauczyciela, integrujące grupę (ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawa ruchowa.

  9:00 - 9:15 - Przygotowanie do śniadania - wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.

  9:15 - 9:45 - Śniadanie – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.

  9:45 - 10:30 - Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą lub
w małych zespołach.

  10:30 - 11:45 - Spacery, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu
(np. w ogrodzie, na boisku). Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zajęcia kierowane przez nauczyciela.

  11:45 - 12:00 - Przygotowanie do obiadu - wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.

  12:00 - 12:30 - Obiad – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.

  12:30 - 14:15 - Leżakowanie, przygotowanie do podwieczorku.

  14:15 - 14:30 - Podwieczorek – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.

  14:30 - 15:00 - Zabawa ruchowa ze śpiewem. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne.

  15:00 - 17:00 - Zajęcia łączone z grupą II i III.


Ramowy rozkład dnia - GRUPA II  8:00 - 9:00 - Zabawy dydaktyczne w małych grupach kierowane przez nauczyciela, integrujące grupę (ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ćwiczenia poranne.

  9:00 - 9:15 - Przygotowanie do śniadania - wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.

  9:15 - 9:35 - Śniadanie – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.

  9:35 - 11:45 - Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
Spacery, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku). Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zajęcia kierowane przez nauczyciela.

  11:45 - 12:00 - Przygotowanie do obiadu - wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.

  11:45 - 12:00 - Przygotowanie do obiadu.

  12:00 - 12:30 - Obiad – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.

  12:30 - 14:15 - Leżakowanie. Przygotowanie do podwieczorku.

  14:15 - 14:30 - Podwieczorek – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.

  14:30 - 15:00 - Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości
i potrzeb, zabawy dowolne.

  15:00 - 17:00 - Zajęcia łączone dzieci z wszystkich grup przedszkolnych.
Ramowy rozkład dnia - GRUPA III  7:00 - 8:00 - Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.Praca indywidualna z dziećmi zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi.

  8:00 - 8:10 - Zabawa integrująca grupę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne
z zainteresowaniami dzieci.

  8:10 - 8:20 - Ćwiczenia poranne.

  8:20 - 8:50 - Ćwiczenia ogólnorozwojowe z całą grupą lub w zespołach (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo- ruchową) lub 1 raz w tygodniu język angielski lub religia.

  8:50 - 9:00 - Przygotowanie do śniadania.Kształtowanie nawyków higienicznych.

  9:00 - 9:30 - Śniadanie. Kształtowanie nawyków zdrowotnych i kulturalnych.

  9:30 - 11:45 - Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą,
1 x w tygodniu religia lub j. angielski. Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne
i ruchowe na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku).

  11:45 - 12:00 - Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie nawyków higienicznych.

  12:00 - 12:30 - Obiad. Kształtowanie samoobsługi, nawyków zdrowotnych
i kulturalnych.

  12:30 - 12:50 - Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie literatury dziecięcej i muzyki.

  12:50 - 13:00 - Zabawa ruchowa lub ze śpiewem.

  13:00 - 14:00 - Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

  14:00 - 14:15 - Przygotowanie do podwieczorku. Kształtowanie nawyków higienicznych.

  14:15 - 14:30 - Podwieczorek. Kształtowanie nawyków zdrowotnych.

  14:30 - 16:00 - Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości
i potrzeb, zabawy dowolne.

  16:00 - 17:00 - Zajęcia łączone w sali gr. II.
Katalog Dobrych Stron DI