-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved


   
Ważne dokumenty
ażne dokumenty dotyczące naszej placówki :


    Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

    Statut Szkoły Podstawowej  

    Program wychowawczo-profilaktyczny  

    Procedury przebywania osób na terenie Zespołu  

    Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika do Zespołu  

    Procedura postępowania na wypadek skażenia chemicznego i biologicznego Zespołu  

    Procedura postępowania na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego  

    Procedury bezpieczeństwa dzieci w Szkole Podstawowej  

    Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego  

    Plan pracy SP im. bł. Jana Pawła II na rok szkolny 2018/2019  

    Procedury współpracy z rodzicami  

    Regulamin korzystania z darmowych podręczników

    Regulamin stołówki  

    Regulamin uzyskania Karty Rowerowej  

    Procedury uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego  
Katalog Dobrych Stron DI