-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved






   








Ważne dokumenty
ażne dokumenty dotyczące naszej placówki :


    Statut Szkoły Podstawowej  

    Plan pracy szkoły 2017/2018  

    Program wychowawczo-profilaktyczny  

    Procedury bezpieczeństwa dzieci w Szkole Podstawowej  

    Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego  

    Plan pracy SP im. bł. Jana Pawła II na rok szkolny 2016/2017  

    Ewaluacja Koncepcji pracy szkoły za rok szkolny 2016/17  

    Ewaluacja Koncepcji pracy szkoły za rok szkolny 2014/15  

    Procedury współpracy z rodzicami  

    Wewnątrzszkolne ocenianie I - III  

    Wewnątrzszkolne ocenianie IV - VI  

    Punktowy system oceniania zachowania  

    Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej

    Program wychowawczy Szkoły Podstawowej

    Regulamin korzystania z darmowych podręczników

    Regulamin stołówki  

    Regulamin uzyskania Karty Rowerowej  

    Procedury uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego  
Katalog Dobrych Stron DI