-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved
   
Informacje dla rodziców
ażne informacje przeznaczone dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Mesznej.
Prosimy o zaznajomienie się z poniższymi informacjami.

MONITORING WIZYJNY

Informujemy, że w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej działa monitoring wewnętrzny i zewnętrzny jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa przedszkolaków, uczniów i osób przebywających na terenie placówki oraz na terenie do niej przyległym.

CERTYFIKAT WIARYGODNA SZKOŁA

Kategoria Wiarygodna Szkoła powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.
Naszej szkole przyznano taki certifikat.


EURONET 50/50 MAX

Nasza szkoła bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Polska Sieć Energie Cites, WFOŚiGW w Katowicach.
Celem projektu EURONET 50/50 MAX jest ograniczenie zużycia energii w budynkach publicznych poprzez zastosowanie innowacyjnej metodologii 50/50 w 500 szkołach i ok. 50 innych budynkach publicznych z 13 krajów UE. Zakłada ona aktywne zaangażowanie użytkowników w proces zarządzania energią w budynkach oraz uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania.
Projekt trwał od 1.01.2014 do 31.12.2015.
Katalog Dobrych Stron DI