-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved
   
Informacje dla rodziców
ażne informacje przeznaczone dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Mesznej.

Prosimy o zaznajomienie się z poniższymi informacjami.


WOLNE DNI OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego §5 ust.1 pkt.1 Rada Pedagogiczna na zebraniu w dniu 13.09.2019 r. i Rada Rodziców Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Mesznej na zebraniu w dniu 23.09.2019 r. oraz Samorząd Uczniowski zaopiniowali następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

31.10.2019 r.
2.01.2020 r.
3.01.2020 r.
30.04.2020 r.
12.06.2020 r.

MONITORING WIZYJNY

Informujemy, że w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej działa monitoring wewnętrzny i zewnętrzny jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa przedszkolaków, uczniów i osób przebywających na terenie placówki oraz na terenie do niej przyległym.

CERTYFIKAT WIARYGODNA SZKOŁA

Kategoria Wiarygodna Szkoła powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.
Naszej szkole przyznano taki certifikat.Katalog Dobrych Stron DI