-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved
   
Biblioteka
iblioteka szkola jest czynna :

  Poniedziałek 9.00 - 13.20
  Wtorek 9.00 - 13.00
  Środa 9.00 - 13.30
  Czwartek 9.00 - 13.40
  Piątek 9.00 - 13.15Koło Przyjaciół Biblioteki - czwartek 11.50 - 12.35


Koło Przyjaciół Biblioteki - zrzesza grupę uczniów klas 4 - 6. Spotkania koła odbywają się po lekcjach, w czwartki w godzinach 11 50 – 12 35. Podczas zajęć ma miejsce przeglądanie prasy prenumerowanej przez szkołę, głośne czytanie wybranych przez uczniów artykułów, książek czy wymiana informacji o ciekawych lekturach. Pomocne dla biblioteki są prace techniczne wykonywane przez uczniów jak okładanie woluminów w folię czy drobne ich naprawy . Młodzież uczestniczy także w życiu biblioteki pomagając młodszym kolegom w doborze lektury, porządkując zbiory, pomagając w kontrolowaniu terminowości zwrotów książek. W programie mamy także wyjazdy edukacyjne do bibliotek oraz muzeum prasy.


iblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczącą w programie nauczania i wychowania, przygotowującą uczniów do samokształcenia, edukacji ustawicznej, korzystania z bibliotek oraz różnych źródeł informacji.
Z tytułu obowiązku szkolnego, biblioteka swoim zasięgiem obejmuje wszystkich uczniów naszej placówki oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Do dyspozycji czytelników naszej biblioteki jest ponad 5 tysięcy książek z literatury pięknej i popularnonaukowej. Z myślą o użytkownikach, dla każdej z klas IV - VI wyodrębnione zostały zestawy lektur z języka polskiego oraz dla kl. I - III z nauczania integracyjnego.

Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z bogatej oferty księgozbioru podręcznego tj. z różnorodnych encyklopedii, słowników (rzeczowych, językowych, wydawnictw albumowych itp.
Na młodych pasjonatów czasopism, oczekują takie tytuły periodyków jak : "Kumpel", "Wiktor Junior", "Przyroda Polska", "Poznaj Swój Kraj" czy "Młody Technik".

W ciągu roku szkolnego organizowane są różnorodne działania czytelniczo-plastyczne, czytelnicze jak uczestniczenie w akcji "Cała Polska czyta dzieciom" Fundacji ABCXXI oraz impreza szkolna "¦więto Książki".

Każdy może zgłosić jakiej książki poszukuje i jaką chciałby przeczytać. W miarę możliwości finansowych staramy się zaspokoić potrzeby czytelnicze naszych sympatyków.

W czerwcu 2016r zapadła decyzja o przystąpieniu naszej placówki do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program wspiera w latach 2016–2020 organy prowadzące szkoły oraz biblioteki w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej otrzymała w roku 2017 środki finansowe w wysokości 15000 zł na zakup książek.

Na przełomie maja i czerwca 2016 r. przeprowadzona została akcja „Chcę wypożyczyć książki…” oraz „Polecam innym książkę…”, które były wskazówką do sformułowania potrzeb czytelniczych naszych podopiecznych, przy sporządzaniu listy zakupów. Cenną informacją i podpowiedzią były także wypowiedzi uczniów odwiedzających bibliotekę szkolną na temat ich zainteresowań i preferencji czytelniczych.

Od czerwca 2016r. do listopada 2017r. w naszej placówce przeprowadzono szereg działań promujących książkę i czytelnictwo dzieci i młodzieży. Oto niektóre z nich:
• Zorganizowanie spotkania z autorem książek dla dzieci – p. Waldemarem Cichoniem,
• „Szkolny konkurs pięknego czytania” w klasach 1-6,
• Akcja czytelnicza we współpracy z Przedszkolem w Mesznej „ Poczytam Ci młodszy kolego”, podczas której laureaci szkolnego konkursu pięknego czytania mogli zaprezentować swoje umiejętności młodszym dzieciom. Każdego dnia przez 15-20 minut odbywało się czytanie w grupie średniaków, maluszków i zerówce.
• „ Szkolny konkurs recytatorski”,
• „Pasowania na czytelnika” uczniów klasy 1 i przekazanie listów do Rodziców ze złotymi myślami dotyczącymi czytania,
• Obchody „Święta książki dla dzieci”- Zapoznanie uczniów wszystkich klas z przesłaniem i listem S. Machotina, prezentacja wydanego na tę okazję plakatu,
• Wybór „ Najpiękniejszej książki roku 2017” w każdym z oddziałów klasowych,
• Gazetki informacyjne i okazjonalne „Miesiąc bibliotek szkolnych” „Dzień bibliotekarza” , „Dlaczego warto czytać” „Tydzień bibliotek”,
• Zorganizowanie i przepracowanie konkursu czytelniczego klas I-III „Czytam więc jestem” oraz Konkursu czytelniczego klas IV-VI ze znajomości książki „Tajemniczy ogród”,
• Coroczna akcja „ XVI Tydzień czytania dzieciom” we wszystkich oddziałach klasowych- współpraca z Fundacją ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom”
• Akcja czytelnicza „Przerwa z KUMPLEM i VICTOREM JUNIOREM W BIBLIOTECE SZKOLNEJ” tj. prasą dla dzieci i młodzieży.
• Wystawki książek - ekspozycje nowości,
• Zajęcia „Zabawy z książką dla ucz. klasy 1” oraz „Koła Przyjaciół Biblioteki” dla uczniów klas 4 -6,
• Całoroczne konkursy : „Najpiękniejszy zeszyt lektur”- oraz „Najaktywniejszy czytelnik biblioteki szkolnej”.


Dzięki otrzymanym środkom finansowym biblioteka szkolna wzbogaciła się o 731 woluminów. Placówka została doposażona w lektury szkolne, których lista zmieniła się w związku z wprowadzeniem reformy oświatowej . Największym zainteresowaniem jednak cieszą się tzw. nowości wydawnicze. Jest wśród nich Charlie i fabryka czekolady R. Dahla, Baśniobór –B. Mulla , seria Magiczne Drzewo A. Maleszki, seria o kocie Cukierku W. Cichonia, Nela mała podróżniczka, Hobbit J.Tolkiena, książki przygodowe A. Stelmaszczyk, B. Kosmowskiej, komiksy J.H Chmielewskiego, J. Christy oraz wiele innych książeczek dla najmłodszych dzieci rozpoczynających naukę czytania. Zakupione zostały także książki na potrzeby kół zainteresowań.

Z pewnością realizacja Programu przyczyniła się do wzrostu zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Zauważalny jest wzrost liczby wypożyczeń oraz odwiedzin w bibliotece szkolnej. Najważniejszym jednak jest zwiększenie oferty czytelniczej, wzbogacenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami użytkowników.
Katalog Dobrych Stron DI