-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved
   
Biblioteka
iblioteka szkola jest czynna :

  Poniedziałek 9.00 - 15.00
  Wtorek 9.00 - 15.00
  Środa 9.00 - 14.00
  Czwartek 8.30 - 13.00
  Piątek 10.00 - 13.30Koło Przyjaciół Biblioteki - wtorek– 13.50 - 14.35Zabawy czytelnicze dla kl. I - wtorek - 12.55 - 13.25iblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczącą w programie nauczania i wychowania, przygotowującą uczniów do samokształcenia, edukacji ustawicznej, korzystania z bibliotek oraz różnych źródeł informacji.
Z tytułu obowiązku szkolnego, biblioteka swoim zasięgiem obejmuje wszystkich uczniów naszej placówki oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Do dyspozycji czytelników naszej biblioteki jest ponad 5 tysięcy książek z literatury pięknej i popularnonaukowej. Z myślą o użytkownikach, dla każdej z klas IV - VI wyodrębnione zostały zestawy lektur z języka polskiego oraz dla kl. I - III z nauczania integracyjnego.

Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z bogatej oferty księgozbioru podręcznego tj. z różnorodnych encyklopedii, słowników (rzeczowych, językowych, wydawnictw albumowych itp.
Na młodych pasjonatów czasopism, oczekują takie tytuły periodyków jak : "Kumpel", "Wiktor Junior", "Przyroda Polska", "Poznaj Swój Kraj" czy "Młody Technik".

W ciągu roku szkolnego organizowane są różnorodne działania czytelniczo-plastyczne, czytelnicze jak uczestniczenie w akcji "Cała Polska czyta dzieciom" Fundacji ABCXXI oraz impreza szkolna "¦więto Książki".

Każdy może zgłosić jakiej książki poszukuje i jaką chciałby przeczytać. W miarę możliwości finansowych staramy się zaspokoić potrzeby czytelnicze naszych sympatyków.
Katalog Dobrych Stron DI