-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved


   
Koło plastyczne
Koło plastyczne zostało założone dla uczniów starszych klas Szkoły Podstawowej w Mesznej. Jego zasadniczym celem jest rozwijanie zainteresowań, potrzeb i zdolności plastycznych dzieci.

Cele wychowawcze – kształtowanie osobowości:
• Kształcenie postawy twórczej wobec siebie i świata- rozwijanie osobowości poprzez kontakt z dziełami sztuki;
• Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej;
• Wdrażanie do podnoszenia estetyki życia codziennego;
• Wyzwolenie radości tworzenia, optymizmu i wiary we własne możliwości;
• Wzbogacenia wszystkich dyspozycji psychicznych w zakresie intelektualnym, moralnym i estetycznym;
• Dążenie do uzyskania właściwej atmosfery twórczej;
• Wyrabianie umiejętności współpracy i komunikacji;
• Rozwijanie postaw samodzielnej obserwacji i oceny otaczających nas zjawisk twórczych;
• Promowanie dorobku twórczego wychowanków.

Cele poznawcze:
• Poznawanie ciekawych ludzi związanych z kulturą regionu;
• Poznawanie ciekawych technik plastycznych.

Cele kształcące:
• Doskonalenie umiejętności tworzenia dzieł plastycznych przy pomocy różnorodnych technik,
• Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, wdrażanie uczniów do wyrażania stanów emocjonalnych za pomocą środków plastycznych,
• Nakłanianie uczniów do brania udziału w konkursach plastycznych,
• Kształtowanie potrzeby rozwoju kulturalnego przez wystawy, wernisaże.

Prowadząca: Renata Durajczyk


Prace plastyczne uczniów kl. IV-VI wykonane na zajęciach koła plastycznego oraz na zajęciach plastyki.

  Wiosna - kiermasz wiosenny
  Mieszkam w Beskidach

  Święta Bożego Narodzenia  "Człowiek a środwisko"- prace dzieci z kl. IV
  Dzieci brały udział w następujących konkursach plastycznych:

„Człowiek a środowisko” – organizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku- Białej.

„Mój ulubiony bohater literacki”- organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Buczkowicach.

Prace zostały wykonane różnymi technikami plastycznymi, w których uczniowie starali się ująć dany temat w ciekawy i oryginalny sposób.Prace uczniów kl. VI wykonane w ramach konkursu " STOP narkotykom i dopalaczom!"Prace pod tytułem "Jesień wokół nas"


Katalog Dobrych Stron DI