Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved


   


Wydarzenia 2016/2017
„W KRAINIE FIGUR GEOMETRYCZNYCH” – WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

W dniu 12.06.2017 r. nastąpiło rozstrzygniecie konkursu plastycznego „W KRAINIE FIGUR GEOMETRYCZNYCH”, który został zorganizowany przez Panią Katarzynę Mrówka i Panią Annę Tórz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej Do Konkursu zakwalifikowano 230 prac. Ponieważ na konkurs nadesłanych zostało wiele przepięknych, kolorowych prac, Komisja Konkursowa składająca się z Pań Aleksandry Górny, Katarzyny Odoj i Pauliny Kania miała niełatwe zadanie. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, Komisja zdecydowała się przyznać następujące nagrody: I miejsce – Zuzanna Jaromin, 6 lat – Samorządowe Przedszkole nr 163 im. H. Bechlerowej w Krakowie , II miejsce – Szymon Pytlik, 5 lat –Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzuchowie, III miejsce – Ignacy Knopik – Nowakowski, 4 lata – Przedszkole Miejskie nr 6 w Lublińcu. Wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w Konkursie Plastycznym. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy Konkursu: Katarzyna Mrówka Anna Tórz

PRZEDSZKOLAKI Z MESZNEJ NA SPOTKANIU Z FILHARMONIĄ ŚLĄSKĄ

Po raz kolejny w tym roku szkolnym dzieci uczęszczające do Przedszkola w Mesznej miały ogromną przyjemność spotkać się z muzykami Filharmonii Śląskiej. Aby wyjść naprzeciw najmłodszym odbiorcom kultury wysokiej, Dom Kultury „Promyk” tym razem zorganizował mini koncert w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami”. Przedszkolaki z przejęciem i radością czekały na ten występ, ponieważ wiedzą już dobrze, że spotkania z muzykami to nie tylko wzbogacanie wiedzy o wiadomości na temat kolejnych instrumentów, ale również bardzo dobra zabawa z przybyłymi gośćmi. Tym razem dzieci dowiedziały się, jak wygląda fagot, z ilu składa się elementów i jakie dźwięki można z niego wydobyć. Posłuchaliśmy również melodii ze znanych bajek granych właśnie na tym długim instrumencie. Organizatorom spotkania dziękujemy za zaproszenie na tak przyjemny koncert, a na miłych muzyków będziemy czekać już po wakacjach, ciągle mając w uszach cudowne melodie grane specjalnie dla nas.

ZERÓWKA NA LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE I

W związku z realizacją rocznego planu naszego przedszkola, który dotyczy rozwijania czynności intelektualnych i zainteresowań matematycznych, najstarsza grupa udała się na lekcję matematyki do klasy I. Wychowawca klasy przemiła P. Barbara Rojek przeprowadziła bardzo interesujące zajęcia. Dzięki uprzejmości P. Basi przedszkolaki z zerówki mogły zobaczyć jak będą przebiegały zajęcia w klasie I, do której będą uczęszczać od 1września. Podczas zajęć uczniowie z klasy I zaprezentowały w wspaniały sposób swoje umiejętności matematyczne, dodawanie i odejmowanie, rozwiązywanie zadań tekstowych, zgodną pracę w grupach, a także samodzielne rozwiązywanie zadań. Jednakże największym zaskoczeniem, a także wywołującym najwięcej emocji wśród przedszkolaków było wykorzystanie przez P. Basię dotykowej tablicy interaktywnej. P. Basia podczas zajęć zaprosiła każde z dzieci do podejścia do tablicy i wykazania się swoimi umiejętnościami. Przedszkolaki poradziły sobie wspaniale. Za serdeczne przyjęcie, ciekawe zajęcia i słodki poczęstunek wszystkie przedszkolaki z grupy III pragną podziękować Pani Basi oraz starszym kolegom.

ZERÓWKA W BIBLIOTECE

24.04.2017r. przedszkolaki z grupy III udały się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami”. Przemiła Pani Magda zaprezentowała dzieciom znane i mniej znane baśnie, dzięki temu nasze przedszkolaki miały możliwość przypomnienia sobie ulubionych bajek i baśni, ale także zapoznanie z nowymi utworami literatury dziecięcej. Pani Magda jak zwykle przygotowała mnóstwo atrakcji między innymi ciekawe zagadki, a także układanie puzzli, na których były przedstawione przedmioty charakterystyczne dla różnych baśni np. złoty pantofelek. Dzięki temu dzieci mogły poćwiczyć nie tylko układanie puzzli, ale także musiały użyć wyobraźni aby dany przedmiot dopasować do znanej im baśni. Na zakończenie jak zwykle czekał na dzieci słodki poczęstunek. Po zjedzeniu przepysznych cukierków pożegnaliśmy się z Panią bibliotekarką i wróciliśmy do naszego przedszkole. Jeszcze przez kilka dni przedszkolaki wspominały niezwykłą wycieczkę do biblioteki i nie mogą doczekać się kolejnego zaproszenia. Za serdeczne przyjęcie, ciekawe zajęcia i słodki poczęstunek wszystkie przedszkolaki z grupy III pragną podziękować ulubionej Pani Bibliotekarce – Pani Magdzie.

WYRÓŻNIENIE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

Ewelina Wilczek otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „KARTKA WIELKANOCNA”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „W KRAINIE FIGUR GEOMETRYCZNYCH”

1. Postanowienia ogólne:  organizatorami konkursu plastycznego jest Zespół Szkolno Przedszkolny w Mesznej, koordynator Katarzyna Mrówka,  konkurs ma charakter otwarty,  zasięg konkursu ogólnopolski. 2. Cel:  celem przedsięwzięcia jest edukacja matematyczna, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci, inspirowanej figurami geometrycznymi 3. Temat:  praca plastyczna przedstawiająca ilustrację składającą się z figur geometrycznych. 4. Warunki uczestnictwa:  uczestnikami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym, zgłaszani do konkursu przez placówki oświatowe (przedszkola),  uczestnicy przygotowują prace plastyczne, wykonane dowolnymi technikami plastycznymi (rysunek, malunek, wyklejanka i inne formy płaskie),  prace powinny mieć format jednostronnej pracy, format A4,  liczba prac dostarczona przez jednego uczestnika to 1,  prace nie mogą być oprawione,  prace nie będą uczestnikom zwracane,  udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r. z późn. zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wizerunku autora, jeśli zostanie on nagrodzony w konkursie 5. Terminy:  praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie i zawierać informacje: • imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, nazwę, adres, telefon, e – mail placówki zgłaszającej uczestnika, • imię i nazwisko opiekuna pod którego kierownictwem została przygotowana praca.  PRACĘ NALEŻY SKŁADAĆ DO 31 MAJA 2017 R.: • pracę należy zapakować w kopertę z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY PRZEDSZKOLE”, pracę należy składać osobiście do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej, • lub przesłać na adres placówki: Zespół Szkolno – przedszkolny w Mesznej ul Szkolna 1, 43 – 360 Meszna z dopiskiem: „Konkurs plastyczny przedszkole” • ogłoszenie konkursów odbędzie się na stronie internetowej placówki www.zspmeszna.pl w zakładce PRZEDSZKOLE, CIEKAWE WYDARZENIA do 30.06.2017r, na portalu BLIŻEJ PRZEDSZKOLA oraz na łamach gazety „Głos Gminy Wilkowice” w numerze, który ukarze się 30.06.2017R. 6. Ocena, nagrody, promocja:  ocenę prac dokona jury powołane przez organizatorów,  nagrody przyzna jury w porozumieniu z organizatorami I, II, III miejsce,  autorzy nagrodzonych prac dostaną pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 7. Postanowienia końcowe:  nadesłanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptacje przez uczestnika niniejszego REGULAMINU KONKURSU, oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do tego naruszenia doszło, zwolnienie organizatorów konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie,  organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych oraz danych autora na stronie internetowej placówki oraz na łamach gazety „Głos Gminy Wilkowice” bez dodatkowej zgody autorów oraz bez wypłacania honorariów autorskich,  informacji o konkursie udzielają organizatorzy konkursu katarzyna_mrowka@o2.pl.
FABRYKA KREATYWNOŚCI W NASZYM PRZEDSZKOLU

Bardzo ważnym elementem w rozwoju dziecka jest wykształcenie w nim kreatywności. Im szybciej zaczniemy pomagać w jej rozwijaniu i kształtowaniu, tym lepiej nasze dziecko będzie przygotowane do życia w dzisiejszym świecie. Dlatego 10 kwietnia w przedszkolu gościliśmy „Naukowców” z Fabryki Kreatywności, którzy przygotowali dla naszych Milusińskich niezwykły, magiczny, emocjonujący pokaz eksperymentów i doświadczeń. Na wstępie dzieci próbowały nadmuchać balon nie używając do tego ust udało się to dzięki użyciu zwykłego octu i sody oczyszczonej. Następnie przedszkolaki zobaczyły niezwykłą przemianę wody w sok z „gumijagód”, a później w Colę, a także ogień, który zapomniał, jakim kolorem powinien się palić. Dzieci miały także możliwość poznania Czesia–piłeczki, który tańczy w powietrzu. Na sam koniec Pan Naukowiec – już na pożegnanie – przeprowadził eksperyment, którego efektem był „oddech Dżina”. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mieli okazję znów spotkać się z Naukowcami z Fabryki Kreatywności i zobaczymy nowe zdumiewające „CZARY”.

WYRÓŻNIENIE W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM "MIESZKAM W BESKIDACH"

Dominika Borys otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie „Mieszkam w Beskidach”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

AKCJA CHARYTATYWNA OPATRUNEK NA RATUNEK

Przedszkolaki z naszego przedszkola wzięły udział w akcji charytatywnej organizowanej przez fundację Redemptoris Missio – Opatrunek na Ratunek. Koordynatorem akcji była Pani Katarzyna Mrówka. Z pomocą P. Kasi dzieci przez cały luty i marzec zbierały bandaże, plastry, rękawiczki jednorazowe itp. dla swoich kolegów z Afryki. W surowych warunkach życia pozbawionego wszelkich wygód nietrudno o rany zadane narzędziami przy pracy w domu i obejściu. Pracujące od najmłodszych lat dzieci często ulegają urazom, często też zdarza się, że parzą się gotowanymi na wolnym powietrzu potrawami lub od ogniska. W tropiku wielką plagą są ugryzienia pcheł piaskowych, ulegają im biegające boso dzieci. Jak dobrze wszyscy wiemy w trudnych warunkach odległej Afryki brakuje nie tylko jedzenia, ale również opieki medycznej. Jednakże znaleźli się wolontariusze, którzy wyjechali pomagać w zorganizowanych polowo szpitalach. Ale na tym problemy się jednak nie kończą. W szpitalach brakuje nawet podstawowych środków do opatrywania i odkażania ran. Dlatego nasze przedszkolaki stanęły na wysokości zadania (wraz z rodzicami) i przyniosły do przedszkola wszystko co było trzeba. Następnie wspólnie zorganizowały paczkę i wysłały do fundacji Redemptoris Missio. Za pomoc w zbieraniu opatrunków serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, które przyłączyły się do zbiórki oraz rodzicm, którzy wspomogli swoje pociechy w tej akcji.

TEATR „SKRZAT” PONOWNIE W PRZEDSZKOLU W MESZNEJ

24 marca w nasze przedszkole po raz kolejny odwiedzili artyści z teatru „Skrzat”. Tym razem przedstawili bajkę pod tytułem „Zaczarowane źródełko”. Woda tytułowego zaczarowane źródełka miała niezwykłą moc. A mianowicie woda ta dawała dar zdrowia. Kto napił się wody z tego źródełka był zdrów do końca życia. Główny bohater o imieniu Jacek poszukiwał niezwykłej wody, ponieważ chciał pomóc w powrocie do zdrowia swojej kochanej mamie. Jacek wybrał się w magiczną podróż gdzie na swojej drodze nie zawsze spotykał przyjaciół. Na samym początku spotkał dobrą wróżkę i leśnego duszka, którzy wspierali i chcieli pomóc chłopcu w dotarciu do celu. Jednakże wyprawa okazała się nie taka prosta, ponieważ Jacek na swojej drodze spotkał również złą czarownice oraz leśnego zbója, którzy chcieli pokrzyżować plany głównego bohatera. Koniec końców Jackowi udało się zdobyć wodę z zaczarowanego źródełka i pomóc ukochanej mamie. Dzieci z wielką uwagą i zaangażowaniem śledziły przygody bohaterów. Emocje udzieliły się wszystkim oglądającym. Były momenty nie tylko strachu, ale i wielkiej radości. Aktorzy zachwycili barwnymi kostiumami, wspaniałą grą oraz angażowali przedszkolaków do wspólnej zabawy. Sprawili, iż dzieci na długo zapamiętają ową bajkę, w której miłość i dobroć zwyciężyła i pokonała wszystkie przeszkody.

FILHARMONIA ŚLĄSKA W PRZEDSZKOLU

Tradycją w naszym przedszkolu stały się wyjazdy dzieci do Domu Kultury „Promyk” na spotkania z muzykami Filharmonii Śląskiej. Do tej pory jednak wyjazdy obejmowały wyłącznie najstarszą grupę przedszkolaków. Aby również młodsze dzieci mogły spotkać się z muzykami osobiście, a przy okazji poznać ciekawe instrumenty, tym razem przedstawiciele Filharmonii przyjechali do naszego przedszkola. Poznaliśmy instrument, który nazywa się ksylofon, rozwiązaliśmy kilka zagadek i posłuchaliśmy fragmentów znanych nam utworów w całkiem nowych odsłonach. Zainteresowanie dzieci było ogromne, więc czekamy na kolejne spotkanie. Naszym miłym gościom serdecznie dziękujemy za przybycie, a przedstawicielom DK „Promyk” dziękujemy za wyrozumiałą i elastyczną postawę wobec najmłodszych odbiorców kultury.

POWITANIE WIOSNY W PRZEDSZKOLU W MESZNEJ

21 marca wszystkie przedszkolaki z naszego przedszkola pożegnały uroczyście zimę i powitały wiosnę. Dzieci od samego rana przygotowywały się do powitania wiosny. Dzień ten był bardzo kolorowy i wesoły. Przedszkolaki barwnym korowodem ruszyły na przedszkolny plac zabaw niosąc na czele Marzannę zimową pannę. Dzieci ze wszystkich grup przygotowały wokalne prezentacje, które towarzyszyły symbolicznemu paleniu Marzanny. Aby tradycji stało sie zadość Marzanna została uroczyście pożegnana i spalona przy śpiewie wiosennych piosenek i okrzyków. Jesteśmy pewni, że głośno śpiewane piosenki usłyszała Pani Wiosna i zimie już wrócić nie pozwoli.

SPOTKANIE Z PANIĄ KRAWCOWĄ

Nasze Przedszkolaki w toku swojej edukacji poznają różne zawody, ale zawsze najlepsze lekcje prowadzą goście, którzy są specjalistami w danej dziedzinie. Tym razem nasze zaproszenie przyjęła Pani Małgosia Bieniek, która zgodziła się opowiedzieć dzieciom o tym, jak wygląda praca krawcowej. Zajęcia pokazowe urozmaiciły różne maszyny do szycia przywiezione przez naszego gościa oraz wszelkie elementy wyposażenia krawieckiej pracowni. Dzieci mogły z bliska zobaczyć, co robić, by uszyć niewielką serwetkę. Zainteresowanie było bardzo duże zwłaszcza ze strony dziewczynek, choć grono chłopców też nie szczędziło pytań. Pani Małgosi bardzo dziękujemy, tym bardziej, że zawdzięczamy jej sporo ubrań z przedszkolnej garderoby.

KOLEJNA WIZYTA MALUSZKÓW W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Już po raz kolejny nasza grupa Maluszków otrzymała zaproszenie do Biblioteki Publicznej znajdującej się w Domu Kultury „Nad Borami” w Mesznej. Z ogromną ochotą dzieci wybrały się tam z wizytą, ponieważ doskonale wiedzą, że zawsze czekają tam na nich ciekawe niespodzianki. Tym razem również Pani Magdalena zapewniła Przedszkolakom mnóstwo atrakcji. Rozpoczęło się od wysłuchania opowiadania o tym, jak żółw Franklin chciał mieć własne zwierzątko, potem dzieci chwaliły się swoimi pupilami i przypominały, jak dbać o domowe zwierzątka. Odbył się też konkurs „Bystre Oko” i jak zwykle mogliśmy obejrzeć książki przygotowane specjalnie dla nas. Każdy Maluszek oglądał i czytał wybraną książeczkę na swój sposób. W nagrodę za grzeczne zachowanie wizyta zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Serdecznie dziękujemy Bibliotece za zaproszenie, a Pani Magdalenie za tak mile spędzony czas. Z wielką przyjemnością znów odwiedzimy progi biblioteki, kto wie – może niejeden maluszek zaprowadzi tam swoją mamusię lub tatusia, do czego szczerze zachęcamy.

WYRÓŻNIENIE W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

Anna Syzdek otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym konkursie plastycznym „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dzień Babci i Dziadka w naszym przedszkolu na stałe wpisany jest w kalendarz uroczystości przedszkolnych i obchodzony jest co roku bardzo hucznie. Mimo, że za oknem zima, mróz, jest to najcieplejszy dzień w roku, który sprawia wszystkim ogromną radość, wywołuje uśmiechy na twarzach, powoduje , że małe serduszka dzieci biją szybciej, a Babcia i Dziadek ze wzruszeniem słuchają czułych słów, kierowanych pod ich adresem. Spotkanie takie odbyło się 2 lutego. W każdej grupie wiekowej przedszkolaki przygotowały programy artystyczne. W większości były to wiersze, piosenki oraz tańce. W ten sposób dzieci mogły wyrazić kochanym Babciom i Dziadkom swoje uczucia i wdzięczność za trud włożony w ich wychowanie. Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali występy swoich milusińskich. Po występach goście oraz dzieci zostali zaproszeni na przygotowany przez mamy słodki poczęstunek, podczas którego na gości czekała kolejna niespodzianka. Jak co roku Panie z naszego przedszkola (w tym roku wspomagane również przez Panie ze szkoły) przygotowały inscenizację bajki pt. „Kopciuszek”. Takie spotkania pełne uśmiechów, wzruszeń i radości wzmacniają więzi emocjonalne z rodziną, uczą dzieci sposobów wyrażania uczuć oraz szacunku dla osób starszych.

KONKURS KOLĘD W KOŚCIELE W MESZNEJ

15 stycznia, jak co roku, kościół w Mesznej rozbrzmiewał pięknymi melodiami polskich kolęd i pastorałek. Również Przedszkolaki z wszystkich grup prezentowały swoje wykonania, występując wspólnie ze swoimi rówieśnikami. Choć nie każdemu dziecku zdrowie pozwoliło przybyć na konkurs, to reprezentanci, którzy byli obecni zebrali duże pochwały od jurorów, zwłaszcza dzieci z grupy II. Występ uświetniły piękne stroje, które dla dzieci przygotowali ich rodzice, za co serdecznie dziękujemy. Przedszkolne grupy kolędnicze, w skład których wchodzili m.in. królowie, pastuszkowie, aniołki i góralki cieszyły nie tylko uszy słuchaczy swym pięknym śpiewem, ale również oczy swym wielobarwnym wyglądem. Cieszymy się, że możemy pielęgnować tę niezwykłą tradycję, jaką jest śpiewanie kolęd już od najmłodszych lat. A wszystkim dzieciom jeszcze raz gratulujemy pięknych występów.

WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIALE, JAK CO ROKU W KARNAWALE

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas. Dnia 13.01.2017r. w naszym przedszkolu odbył się wspaniały bal. Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana,... nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy. Podczas balu odbyło się wiele konkurencji ruchowych i konkursów. Podczas krótkiej przerwy przebierańcy zregenerowali swoje siły pysznym, słodkim poczęstunkiem. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem tego balu. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów. Kolejny bal karnawałowy już za rok

WIGILIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

21.12.2016 r. w naszym przedszkolu odbył się jeden z najbardziej uroczystych dni w roku – Wigilia. Wigilia – najbardziej uroczysty i wzruszający wieczór w roku, wyzwalający w ludziach ich najlepsze uczucia. W domach uroczyście, dziwnie urokliwie, ale nie tylko w domach. W naszym przedszkolu również. Już od samego rana w przedszkolu czuć było doniosłą atmosferę, przedszkolaki wchodziły do przedszkola w pięknych odświętnych strojach z opłatkiem w rękach. O ustalonej porze wszystkie przedszkolaki zebrały się w sali maluszków aby wspólnie kolędować i złożyć sobie życzenia dzieląc się opłatkiem. Niestety tego dnia nie odbyły się Jasełka przygotowane przez najstarszą grupę z powodu niskiej frekwencji dzieci. Mimo tej sytuacji wspólne kolędowanie i życzenia wprowadziły nas w wspaniały świąteczny nastrój. Po życzeniach wszyscy przeszli do sali średniaków i wspólnie – przedszkolaki i ich Panie zasiedli do wigilijnego stołu. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również, co najważniejsze wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.

WYRÓŻNIENIE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „MÓJ PRZYJACIEL – MIŚ”

Natalia Trzopek otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Mój przyjaciel – Miś”. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

JASEŁKA

04.01.2017 r. przedszkolaki z zerówki zaprezentowały swoim młodszym kolegom przedstawienie jasełkowe, które nie odbyło się podczas Wigilii przedszkolnej z powodu niskiej frekwencji małych aktorów. W przepięknie udekorowanej sali spotkały się wszystkie grupy. Przedstawienie rozpoczęło się przepięknym tańcem czterech śnieżynek, tego roku w Jasełkach wystąpił również diabełek, który pod sam koniec przedstawienia zmienia swoje zachowanie. Jasełkowa szopka miała tradycyjną obsadę. Była: Maryja, św. Józef, malutkie dzieciątko Jezus, aniołowie, trzej królowie i pastuszkowie. Szopka prezentowała się zdumiewająco, a występy przedszkolaków wywołały wzruszenie na twarzach młodszych kolegów. Przepiękne przedstawienie, wystrój sali oraz oprawa muzyczna zostały przygotowane przez Panią Annę Tórz i Panią Katarzynę Mrówka.

ZERÓWKA W BIBLIOTECE

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia przedszkolaki z zerówki otrzymały zaproszenie do biblioteki do meszniańskiego ośrodka kultury „Nad Borami”. W bibliotece powitała nas przesympatyczna Pani bibliotekarka – Pani Magda. Pani Magda zabrała nas w magiczną podróż i przypomniała tradycje związane z Bożym Narodzeniem. Dzieci miały przyjemność posłuchać ciekawych utworów literackich, a także wypowiedzieć się na temat tradycji bożonarodzeniowych w ich domach. Na zakończenie oczywiście Pani Magda przygotowała dla przedszkolaków słodki poczęstunek, dzieci odwdzięczyły się zaśpiewaniem znanej im kolędy. Dzięki Pani Magdzie tuż przed świętami poczuliśmy wspaniałą magię Świąt Bożego Narodzenia. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i czekamy na kolejne.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

„Mały miś w świecie wielkiej literatury" to ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami pod patronatem czasopisma „Przedszkolne ABC". Głównym bohaterem projektu jest pluszowy miś – osobny dla każdego przedszkola biorącego udział w akcji. Organizator projektu zaplanował dla każdego misia trasę składającą się z dziesięciu przedszkoli. Pluszaki wraz z przedszkolakami u których zagoszczą, będą się bawić, zwiedzać przedszkole oraz najbliższą okolicę, ale przede wszystkim słuchać bajek, czytanych przez nauczycieli. Nasze Maluszki przygotowały misia o imieniu Beskidek, który pojechał zwiedzać Polskę w góralskim kapeluszu i ciepłej kamizelce. Do naszej placówki dotarły już z kolei misie z Piwnicznej-Zdroju, Kolbuszowej, Radomia i Zakrzewa. Przed nami wizyta gości z Łodzi, Warszawy, Gdańska, Poręby i Modzerowa. Maluszki są gospodarzami akcji w naszym przedszkolu ale chętnie odwiedzają ze swoimi gośćmi inne grupy. Miś Franio zawędrował do grupy III czyli zerówki, gdzie przeczytał z dziećmi książkę pt. „Pilot i ja” autorstwa A. Bahdaja. Czekamy na kolejne sympatyczne Misie.

POCZYTAM CI, MŁODSZY KOLEGO…

Na przełomie listopada i grudnia przedszkolaki ze wszystkich grup przedszkolnych miały wspaniałych gości. O umówionej porze w drzwiach sal przedszkolnych pojawiali się ich starsze koleżanki i starsi koledzy. Przychodzili po to, aby poczytać młodszym dzieciom ulubione bajki, historie i opowiadania z literatury dziecięcej. Akcja została zorganizowana przez Panią Urszulę Jaskmanicką – Kochaj, która każdego roku jest koordynatorem kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W związku z tą akcją w naszej szkole odbył się konkurs pięknego czytania, a jego laureaci zaprezentowali swoje umiejętności u młodszych kolegów. Chcieliśmy serdecznie podziękować Pani Uli oraz starszym kolegom za wspaniałą przygodę, która przeniosła nas w świat literatury dziecięcej. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Dominika Borys oraz Jan Brawański z zerówki otrzymali wyróżnienia w konkursie na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Konkurs był organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”. Serdecznie gratulujemy!!!

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Mikołajki w przedszkolu to ważne wydarzenie dla wszystkich dzieci. Już pod koniec listopada przedszkolaki pod okiem swoich pań ,,pisały” listy do Mikołaja, w których rysowały swoje marzenia dotyczące upragnionych prezentów. Jednakże ku zaskoczeniu wszystkich dzieci 6 grudnia w naszym przedszkolu niestety nie pojawił się wyczekiwany gość… Tuż po śniadaniu w drzwiach przedszkola pojawił się teatr „Skrzat” z Krakowa z przedstawieniem o intrygującym tytule „Gdzie się podział Święty Mikołaj?” Wszystkie przedszkolaki z ogromnym zaciekawieniem i zaangażowaniem próbowały odnaleźć Mikołaja po wielu nieudanych próbach już straciły nadzieję. Aż tu nagle… W naszym przedszkolu pojawił się On ,,prawdziwy” Święty Mikołaj. Najpierw było słychać donośne „hou, hou, hou” i pojawił się nasz ukochany Święty Mikołaj! Cała sala powitała Mikołaja głośnymi oklaskami. Gość z Dalekiej Północy wywołał wiele radości i uśmiechu na twarzach przedszkolaków. Podczas spotkania Mikołaj życzył wszystkim dzieciom oraz pracownikom przedszkola zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Obiecał, że powróci do nas za rok. Na zakończenie Mikołaj obdarował dzieci wspaniałymi prezentami. Miłym akcentem spotkania były wspólne zdjęcia z naszym gościem. Przedstawienie ,,Gdzie się podział Święty Mikołaj"” oraz wizyta wyjątkowego gościa wprowadziła wszystkich w radosny klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

CHOINKA DLA ZWIERZĄT

03.12.2016r. już po raz X w Mesznej przy Chacie na Groniu odbył się „Zimowy zlot młodych turystów – Mikołajki 2016”. W tym roku spotkało się aż czterystu pięćdziesięciu miłośników zwierząt. Nasze przedszkolaki również licznie stawiły się wraz z rodzicami w Chacie na Groniu. Niestety zima to czas kiedy zwierzętom trudno przetrwać mroźne noce i dnie, a przede wszystkim znaleźć pokarm. Dlatego po długiej wędrówce uczestnicy spotkania zabrali się do pracy i przystroili, w własnoręcznie przygotowane ozdoby – świerki i jodełki w pobliżu lasu. Nasi najmłodsi uczestnicy ubierali swoje drzewka z wypiekami na twarzy. Zapytani dlaczego to robią, odpowiadali „Bo zwierzątkom trzeba pomóc”. Zarówno Ci starsi jak i Ci młodsi z zaangażowaniem ubierali choinki wiedząc, że każde drzewko zostanie ocenione przez jury pod przewodnictwem p. Janiny Dyrda. Nie lada zadanie czekało na komisję, ponieważ ocena wspaniałych choinek przystrojonych w owocowe bombki, ziemniaczane śnieżynki, sopelkowe marchewki i buraczkowe łańcuchy nie była łatwa. W końcu po długich naradach zostali wyłonieni laureaci Przedszkole w Mesznej zostało zwycięzcą i zajęło I miejsce. Chcielibyśmy podziękować rodzicom i nauczycielkom z przedszkola za poświęcenie swojego wolnego czasu i zaangażowanie się w ubieranie choinki dla zwierząt.

WIZYTA AUTORA KSIĄŻEK W. CICHONIA

„Cukierku, Ty łobuzie!” Książkę o takim tytule przeczytały niedawno Przedszkolaki, by przygotować się na spotkanie z pisarzem Waldemarem Cichoniem. Autor opowiadań dla dzieci odwiedził naszą placówkę 18 listopada. Przedstawił całą serię książek, których głównym bohaterem jest niezwykły kot o imieniu Cukierek. Nic nie zachęca do czytania bardziej niż sam pisarz i żadna książka nie cieszy tak bardzo jak ta zadedykowana specjalnie dla nas, dlatego też dzieci mogły dowiedzieć się, skąd wziął się pomysł pisania właśnie o niesfornym kocie, mogły wysłuchać opowiadania czytanego przez samego autora, a także zakupić książkę, w której pan Waldemar Cichoń złożył imienną dedykację i podpis. Każde dziecko wyszło ze spotkania z kocią łapką na swojej dłoni i pamiątkowym dyplomikiem. Z pewnością jeszcze nieraz wrócimy do przygód Cukierka, ciekawi, co przytrafiło się temu kociemu łobuzowi.

UDZIAŁ PRZEDSZKOLAKÓW Z MESZNEJ W XVII PRZEGLĄDZIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Jednym z ważniejszych zadań przedszkola jest przekazywanie wartości patriotycznych, miłości do ojczyzny i poszanowanie symboli narodowych, a kształtowanie patriotyzmu jest doniosłym zadaniem nauczyciela, to on bowiem przygotowuje nowe pokolenie Polaków. Dlatego dnia 8.11.2016r. zerówka wzięła udział w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiórek. Dzieci zostały przygotowane przez panie Annę Tórz oraz Katarzynę Mrówka. Przedszkolaki zaprezentowały dwa utwory „Pieśń o Wodzu miłym” jest to pieśń pochodząca ze śpiewnika „Pieśni i marsze Brygady Piłsudskiego” z 1915 roku autorstwa Wacława Kostka – Biernackiego. Pieśń ta została zaśpiewana przez trzech solistów Adama Dunata, Damiana Duraja i Aleksa Kępysa pozostałe dzieci włączyły się w śpiew refrenów. Drugą piosenką, którą zaprezentowały przedszkolaki była „Mój dom” autorstwa Stanisława Karaszewskiego ta piosenka została zaprezentowana przez wszystkie dzieci, a refreny zaśpiewały dziewczynki – Maja Popławska i Anna Syzdek. Wszystkim dzieciom gratulujemy wspaniałego występu.

WYRÓŻNIENIE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

Klaudia Holli z zerówki zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Jesień dary w koszu niesie”. Serdecznie gratulujemy.

URODZINY KUBUSIA PUCHATKA

"80 lat temu pewien pan dla swojego syna Krzysia napisał bajkę, której bohaterem był miś o małym rozumku - Kubuś Puchatek". Tymi słowami pani Ania przywitała zgromadzone w sali maluchów przedszkolaki. Każdy z nich przyniósł dziś ze sobą swojego ulubionego misia lub innego pluszaka, aby także wziął udział w imprezie urodzinowej Kubusia Puchatka. Pani Ania wraz z panią Kasią Mrówka zorganizowały z tej okazji mnóstwo atrakcji. Dzieci tańczyły ze swoimi misiami, rozwiązywały zagadki, układały puzzle. Zerówka przygotowała dla misa życzenia. Wszyscy zaśpiewaliśmy mu "Sto lat". Posłuchaliśmy także, w jaki sposób urodziny Puchatka świętowali jego książkowi przyjaciele. To był dzień pełen misiowych wrażeń!

MALUCHY W BIBLIOTECE

Zarówno panie nauczycielki przedszkola jak i panie bibliotekarki mają na uwadze w swej pracy rozwijanie czytelnictwa i zainteresowań literaturą wśród dzieci. Z tego powodu z chęcią przyjęliśmy zaproszenie pani Magdzi z Gminnej Biblioteki Publicznej w Domu Kultury w Mesznej. Dowiedzieliśmy się tam, w jaki sposób jest zbudowana książka i jak należy się z nią obchodzić. Następnie pani Magdzia przeczytała nam jedną z baśni dostępnych w dziale dla najmłodszych czytelników. Mieliśmy także okazję rozwiązywać różne zagadki związane z literatura dziecięcą. Nie obyło się też bez słodkiej niespodzianki. Dziękujemy pani Magdzie i czekamy na kolejne zaproszenie :)

„STRASZYDŁO” W NASZYM PRZEDSZKOLU

26 września w naszym przedszkolu zawitał po raz kolejny wspaniały gość - pani Krystyna Popławska z teatru „Ptak” ze „Straszydłem”. Jak się okazało tytułowym bohaterem był niepozorny zajączek, który swym brzydkim  postępowaniem odstraszał wszystkich. Dlatego  nie miał  przyjaciół. Gdy znalazł się w rękach złego wilka, nie mógł liczyć na nikogo. Dopiero mali widzowie przyszli mu z pomocą. Obmyślili plan uwolnienia zajączka i z pełnym zaangażowaniem, wchodząc w powierzone im role, zrealizowały go.  Radość uwolnionego zwierzątka była wielka. Główny bohater obiecał dzieciom poprawę. Całemu przedstawieniu towarzyszyła pełna  różnorodnych emocji atmosfera. Wszystkie przedszkolaki z entuzjazmem i radością obejrzały przedstawienie. Dziękujemy serdecznie Pani Krystynie i z niecierpliwością oczekujmy kolejnej wizyty.

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ

12 września gościliśmy w przedszkolu panią aspirant Ilonę Michalczyk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Pani policjant przypomniała dzieciom o konieczności noszenia odblasków, o tym jak bezpiecznie być uczestnikiem ruchu drogowego zarówno jako pasażer samochodu, rowerzysta, jak i pieszy oraz zapoznała z rolą społeczną policji. Dzieci natomiast odwdzięczyły się pani Ilonie laurką serdecznie dziękując za odwiedziny.

Katalog Dobrych Stron DI