Oświadczenie Pisemne Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski (...) mając na uwadze, że szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (...), mając na uwadze, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dążyły do wprowadzenia do systemów oświaty państw członkowskich programu „Szachy w szkole”...

Oświadczenie Pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (PE 0050/2011), 15.03.2012

Projekt

Polski Związek Szachowy rozumiejąc pozytywny wpływ gry w szachy na edukacyjny rozwój dzieci proponuje samorządom oraz szkołom wspólną realizację projektu "Edukacja przez szachy w szkole".

Na spotkaniu z udziałem podsekretarza stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego, dyrektorów departamentów Ministerstwa Sportu i Turystyki Jerzego Eliasza i Wojciecha Kudlika oraz prezesa i wiceprezesa ds. młodzieżowych Polskiego Związku Szachowego Tomasza Sielickiego i Piotra Zielińskiego (październik 2012) wysocy przedstawiciele obu ministerstw zaakceptowali program oraz obiecali wsparcie pilotażu programu w województwach dolnośląskim, mazowieckim i podlaskim. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło akceptację pismem podsekretarza stanu Przemysława Krzyżanowskiego z 04 kwietnia br.

Głównym celem projektu jest wsparcie edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej. Wyniki badań międzynarodowych i nielicznych polskich wskazują na rozwój - „powiększenie objętości” pamięci. Królewska gra rozwija i ćwiczy również wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawną koordynację ruchów, uczy określania odległości między przedmiotami, stron świata, kierunków lewo – prawo itd. To żywa lekcja geometrii, która w sposób często przez ucznia niewidoczny, pomoże mu w matematyce, fizyce, nawet technice i geografii. Amerykański neurolog prof. Howard Gardner twórca „teorii inteligencji wielorakich” dwie spośród ośmiu definiowanych inteligencji – matematyczno-logiczną i przestrzenną uzasadnia właśnie przykładami szachowymi.

Jeszcze ważniejszy jest wpływ szachów wpływ szachów na psychikę dzieci. Uczą skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji, odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji. Grając w szachy dziecko uczy się radzić sobie ze stresem i porażką. Rozwija opanowanie, koncentrację, determinację, cierpliwość, wytrwałość, odwagę. Młody człowiek uczy się szacunku do przeciwnika, gdyż żadnego przeciwnika nie można zlekceważyć. Gra w szachy przygotowuje do zdrowej rywalizacji i postępowania według zasad fair play. Nie ma w niej miejsca na brutalność, wyzwiska i wulgaryzmy.

Wreszcie szachy są grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się pasją na całe życie. Oprócz nauki przez działanie, mamy więc również edukację przez zabawę.

Ciekawe linki o tematyce szachowej

Szachy online
image

Instalowanie programu komputerowego może być czasem problematyczneZagraj w Szachy Online to właśnie miejsce dla Ciebie, gdzie zagrasz w szachy bez konieczności instalacji oprogramowania szachowego. Wiele serwisów, ciekawe linki - sam sprawdż.

Ciekawy Blog
image

Blog Jerzego Konikowskiego, który jest mistrzem szachowym, trenerem i publicystą. Celem mojego blogu jest informacja o aktualnych imprezach szachowych i analiza różnych problemów z dziedziny królewskiej gry - jak psze sam autor. Chcesz być na bieżąco z informacjami to właśnie na tą stronę zajrzyj.

Program na rok szkolny 2015/2016, 2016/2017

„EDUKACJA PRZEZ SZACHY”W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM BŁ JANA PAWŁA II w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W MESZNEJ

"Szachy są dyscypliną korelującą humanistyczną fantazję z umiejętnościami matematycznymi i kształceniem pozytywnych postaw społecznych i emocjonalnych"

Tigran Petrosjan, dziewiąty mistrz świata, powiedział:
"Szachy – pod względem swej formy są grą, pod względem treści sztuką, z punktu widzenia trudności opanowania ich – nauką"

Program na rok szkolny 2019/2020, 2020/2021

Również w kolejnych latach "Edukacja przez Szachy" będzie w naszej szkole kontynuowana